week3


กิจกรรม: สีสันจากธรรมชาติ

เป้าหมาย: เพื่อให้นักเรียนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับการทำสิ่งหนึ่งๆ
                  เพื่อให้นักเรียนมองเห็นความงามตามธรรมชาติรอบๆ ตัว
กระบวนการดำเนินกิจกรรม
ขั้นนำ:
·         ครูให้นักเรียนนั่งเป็นวงกลม หลับตาและกลับมาอยู่กับตัวเอง
ขั้นกิจกรรม:
·         ครูเล่าเรื่องเกี่ยวกับดีไซเนอร์ที่ตามหาสี เพื่อมาใช้ในเสื้อผ้า โดยการออกเดินทางทางเรือ
·         ครูถามกระตุ้นนักเรียน "นักเรียนรู้จักสีอะไรบ้าง"
·         ครูแจกกระดาษที่ตัดไว้เป็นช่อง และให้นักเรียนลองมองหาสีตามธรรมชาติมาแปะไว้บนกระดาษ
·         ครูให้นักเรียนทุกคนนำผลงานมานำเสนอและชื่นชมร่วมกัน

ขั้นจบ
 นักเรียนกลับมาอยู่กับตัวเองอีกครั้ง ขอบคุณกันและกัน
หลังจากบอกสิ่งที่ให้ทำ นักเรียนต่างแยกย้ายกันคนละมุมของบ้านเพื่อหาสีที่ตนเองอยากได้ นักเรียนบางคนเลือกที่จะหยิบดอกไม้สีฉูดฉาด เช่น ชบา อัญชัน ขณะที่บางคนเลือกจะหยิบใบไม้ทั้งแห้งและสด แต่ละชิ้นงานไม่มีซ้ำกัน สวยงามไปคนละแบบ

...................................................................................................................................................................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น