วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2553

Main

Week 1
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
- สติ
สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
-          เรื่องเล่าเชื่อมโยงเข้าสู่แต่ละท่า
ขั้นกิจกรรม: โยคะ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน

อังคาร
เราอยู่ที่ไหน
- สติ
- สมาธิ
- รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ตอนนี้นักเรียนอยู่ที่ไหน”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพ การเขียน
ขั้นจบ: ขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว
เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา สี
พุธ
เรื่องเล่าจากไข่
- สติ
- สมาธิ
รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เรื่องเล่าจากไข่
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ตอนนี้นักเรียนคิดว่าตัวเองเป็นอย่างไร”
-          นักเรียนถ่ายทอดความรู้สึก
ขั้นจบ ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
- ปากกา สี
พฤหัสบดี
เสียงจากแดนไกล
- สติ
- สมาธิ
รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          หลับตาฟังเสียงที่ไกลที่สุด
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน

ศุกร์
ดนตรีดลใจ
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
-          ดนตรีดลใจ
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่งWeek 2
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
สิ่งเปลี่ยนไป ใจเปลี่ยนแปลง
สมาธิ
เคารพต่อทุกสรรพสิ่ง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ หลับตา ฟังเสียงรอบๆ ตัว
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูพานักเรียนเดินสำรวจรอบโรงเรียน
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไร(บริเวณทุ่งนา) ที่เปลี่ยนแปลงไปบ้าง”
-          นักเรียนจับเป็นคู่ และวงกลมรวมถ่ายทอดสิ่งที่เห็น
ขั้นจบ: ขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัวที่ทำประโยชน์ให้กับเรา

อังคาร
จุดช้าง
สติ
สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          จุดช้าง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษรูปช้าง
- ปากกา สี
พุธ
ต่อ LEGO
สมาธิ
- คิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รู้รับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ให้นักเรียนต่อ LEGO ที่แสดงถึงตัวเอง”
-          ต่อ LEGO
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- LEGO
พฤหัสบดี
ปันกันอ่าน
- สมาธิ
- การสื่อสาร
การแลกเปลี่ยนความรู้
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนเลือกไปอ่าน และนำมาแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- หนังสือพอสำหรับนักเรียนทุกคน
ศุกร์
พับกระดาษ
สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
-          เล่าเรื่องเชื่อมโยง
ขั้นกิจกรรม:
-          พับกระดาษ Origami
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงตัวเอง”
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน


Week 3
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
โยคะ
สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          โยคะ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
อังคาร
เดินไปคุยไป
- สติ
การสังเกต
- การคิดวิเคราะห์
ขั้นนำ:
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
-          มีสติทุกก้าวเดิน
ขั้นกิจกรรม:
-          สำรวจโรงเรียน (Walk and talk)
-          ถ่ายทอดร่วมกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง

พุธ
ปั้นดินน้ำมันเป็นตัว(เอง)
สติ
- รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ปั้นดินน้ำมันที่สื่อถึงความเป็นตัวเอง
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ให้นักเรียนเชื่อมโยงถึงตัวเอง”
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- ดินน้ำมัน
พฤหัสบดี
ถ้าฉันเป็น....
สติ
- การคิดวิเคราะห์/สังเคราะห์
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          เรื่องเล่า
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ถ้าฉันเป็น..... ฉันจะ.......”
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
ศุกร์
ตัดกระดาษเป็นดอกกุหลาบ
สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ตัดกระดาษเป็นดอกกุหลาบ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันละกัน
- กระดาษ
- กรรไกร

Week 4
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
เป็ดชิงรัง
สติ
ความสามัคคี
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เล่นเป็ดชิงรัง
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
กระดาษ
อังคาร
แมนเดลลา
- สติ
- สมาธิ
ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนเห็นอะไรในภาพ”
-          ระบายสีในกระดาษแมนเดลลา
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว
- เพลงสปา
กระดาษภาพแมนเดลลา
พุธ
ในอีก 5 ปีข้างหน้า
การคิดวิเคราะห์
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น
“ในอีก 5 ปีข้างหน้า นักเรียนกำลังทำอะไรอยู่ กำลังเป็นอะไร”
“เมื่อ ปีที่แล้ว มีเหตุการณ์ใด บุคคลใดที่ทำให้เราเป็นเราในทุกวันนี้”
“คิดว่า การคิด 2 แบบนี้ แบบไหนยากง่ายต่างกัน”
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านการเขียน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- กระดาษ
พฤหัสบดี
สำรวจนิสัย ความเป็นตัวเอง
การคิดวิเคราะห์
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          นักเรียนหาคำศัพท์เกี่ยวกับนิสัย ความเป็นตัวเองจากใบงาน
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
กระดาษที่มีคำศัพท์เกี่ยวกับนิสัย ความเป็นตัวเอง
ศุกร์
ดนตรีดลใจ
สติ
สมาธิ
ขั้นนำ:
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ดลตรีดลใจ
ขั้นจบ: ขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว


Week 5
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
แสงเทียนแห่งความขอบคุณ
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เรื่องเล่าจากครู
-          ส่งเทียน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
เทียน
- แก้วน้ำ
อังคาร
โยคะ
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          โยคะ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
พุธ
คู่เหมือน
สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          จับคู่ A/B ทำตามท่าที่เพื่อนทำ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน

พฤหัสบดี
เสียงจากแดนไกล
- สติ
- สมาธิ
รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          หลับตาฟังเสียงที่ไกลที่สุด
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน

ศุกร์
เธอเห็นท้องฟ้านั่นไหม
สมาธิ
- ความคิดสร้างสรรค์
ขั้นนำ:
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          สังเกตก้อนเมฆบนท้องฟ้า เห็นรูปอะไรบ้าง
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านภาพวาด และการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณสิ่งต่างๆ รอบตัว
กระดาษ

Week 6
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
ร้อยมาลัยใบแก้ว
- สติ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เรื่องเล่าจากครู
-          ร้องลามัยใบแก้ว
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เข็มร้อยมาลัย
- ใบแก้ว
- ด้าย
อังคาร
ต่อ LEGO
สมาธิ
- คิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รู้รับลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ให้นักเรียนต่อ LEGO ที่แสดงถึงตัวเอง”
-          ต่อ LEGO
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
- LEGO
พุธ
จับคู่
- สติ
- เห็นตนเองในมุมมองของคนอื่น
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          จับคู่
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “สิ่งที่เหมือน/สิ่งที่ต่าง”
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
พฤหัสบดี
ทำท่าตาม
สติ
สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูทำท่าต่างๆ ให้นักเรียนทำตาม
-          จับคู่ A/B ผลัดกันทำท่าให้อีกคนทำตาม
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
ศุกร์
อ่านบทความ
สติ
- การคิดวิเคราะห์
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูอ่านบทความ
-          นักเรียนวิเคราะห์บทความ
-          นักเรียนถ่ายทอดผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- บทความ
- กระดาษ
- ปากกา สี

Week 7
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
นี่แหละฉัน
- สติ
- การคิดวิเคราะห์
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          นักเรียนเลือกสิ่งของจากตะกร้าที่แสดงความเป็นตัวตนของตนเอง
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเขียน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- สิ่งของ
- กระดาษ
- ปากกา สี
อังคาร
แสงในตัวเรา
- สติ
- สมาธิ
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          หลับตาหาจุดเพ่ง (แสง)
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “แสงนั้นเปรียบเสมือนอะไรในชีวิต”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการพูดคุย
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
พุธ
1 คน 1 คำ
สติ
การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูมีบัตรคำ 1 คำ ให้นักเรียนคิดถึงคำที่เกี่ยวข้อง
-          นักเรียนเลือกคำที่แสดงถึงตัวเองมากที่สุด พร้อมให้เหตุผล
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- เพลงสปา
- บัตรคำ
พฤหัสบดี
ฟังเพลง
สติ
- การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          นักเรียนฟังเพลง
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “วิเคราะห์เพลงว่าเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร”
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
เพลง
ศุกร์
20 คำถาม
- สติ
- การคิดวิเคราะห์
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูมีสิ่งของในกล่องแล้วให้นักเรียนถามคำถาม ครูตอบได้แค่ใช่/ไม่ใช่
ขั้นจบ: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง


Week 8
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
สำรวจบ่อกบ
- สติ
- การคิดเชื่อมโยง
- เคารพต่อทุกสรรพสิ่ง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เดินสำรวจบ่อกบ และเขียนสิ่งที่เห็น
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “เชื่อมโยงกับตัวเองถึงสิ่งที่เหมือนและต่าง”
ขั้นจบ: ขอบคุณธรรมชาติ สิ่งต่างๆ รอบตัว
- กระดาษ
อังคาร
บัตรคำ บัตรูปภาพ
- สติ
- การคิดสร้างสรรค์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกบัตรคำ รูปภาพให้นักเรียนทุกคน
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “เมื่อเห็นบัตรคำ รูปภาพแล้ว นึกถึงอะไร”
-          นักเรียนช่วยกันแต่งเรื่องจากคำที่ได้รับ
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
บัตรคำ บัตรรูปภาพ
พุธ
สีสรรจากธรรมชาติ
สติ
- สมาธิ
เคารพต่อทุกสรรพสิ่ง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเล่าเรื่อง
-          ครูแจกแผ่นกระดาษที่ตัดเป็นช่อง ให้นักเรียนหาใบไม้ไล่ตามสีใส่ในช่อง
ขั้นจบ: ขอบคุณธรรมชาติ สิ่งต่างๆ รอบตัว
- กระดาษที่ตัดเป็นช่อง
พฤหัสบดี
Home is me
- สติ
- สมาธิ
- การคิดเชื่อโมง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเล่าเรื่อง
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “ถ้าเปรียบนักเรียนเป็นส่วนๆ หนึ่งของบ้าน จะเปรียบตัวเองเป็นอะไร เพราะเหตุใด”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการเขียน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
ศุกร์
บอก(ให้)ต่อ
- สติ
- สมาธิ
- การสื่อสาร
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูจับคู่นักเรียน แจกชิ้น LEGO 2 ชุดที่เหมือนกัน
-          ให้แต่ละคู่หันหลังเข้าหากัน คนหนึ่งเป็นคนต่อและบอกอีกคนให้ต่อตาม
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- LEGO

Week 9
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
เดินสำรวจโรงเรียน
- สติ
เคารพต่อทุกสรรสิ่ง
ขั้นนำ:
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูให้นักเรียนเดินสำรวจบริเวณโรงเรียน
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนรู้จักพืชชนิดใดบ้าง มีประโยชน์อย่างไร”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณธรรมชาติ สิ่งต่างๆ รอบตัว
-
อังคาร
ต่อจุด
- สติ
สมาธิ
- การคิดสร้างสรรค์
ขั้นนำ:
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษ ด้านหนึ่ง ให้ลากต่อจุดที่มีเลขกำกับ อีกด้าน ให้ลากต่อจุดที่ไม่มีเลข ต่อตามจินตนาการ
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “แบบไหนยากง่ายกว่ากัน เพราะอะไร”
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน
- เพลงสปา
กระดาษที่มีรูปแบบต่อจุด
พุธ
เป็นข่าว
สมาธิ
- การคิดเชื่อมโยงกับตัวเอง
ขั้นนำ:
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเล่าข่าว
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “นักเรียนมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าว และถ้าเป็นคนในข่าว นักเรียนจะทำอย่างไร”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการคุยกัน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน

พฤหัสบดี
เขียนฝัน
- สมาธิ
- ใคร่ครวญกับตัวเอง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูเล่าเรื่องและเปิดคลิปเกี่ยวกับโอกาส ความฝัน
-          นักเรียนเขียนความฝันลงในกระดาษ
-          ครูให้นักเรียนนขยำกระดาษที่เขียนและโยนให้ลงตะกร้าที่ครูเตรียมไว้
ขั้นจบ: ร่วมกันส่งกำลังใจให้เพื่อนทุกคน
- กระดาษ
- ปากกา สี
ตะกร้า
ศุกร์
เรื่องเล่า
- สติ
- รู้ตัว
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          เรื่องเล่าจากครู (เรื่องหนักใจ)
-          นักเรียนถ่ายทอดลงก้อนหิน
ขั้นจบ: ขอบคุณกันและกัน และร่วมส่งกำลังใจให้เพื่อนทุกคน


Week 10
ชื่อกิจกรรม
เป้าหมาย
กระบวนการ
สื่อ/อุปกรณ์
จันทร์
นิทานเรื่องฉัน
สติ
- การคิดเชื่อโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          นักเรียนเขียนคำที่แสดงความเป็นตัวเองมากที่สุด
-          แต่งนิทานจากคำ
ขั้นสรุป: ขอบคุณกันและกัน
- กระดาษ
- ปากกา สี
อังคาร
แก้วน้ำชา
- สติ
การคิดวิเคราะห์ เชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูนำแก้วน้ำชา 2 ใบ ใบหนึ่งใส่น้ำจนเต็ม อีกบใส่น้ำแค่ครึ่งแก้ว
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น
“มีสิ่งไหนที่เหมือนกัน ต่างกัน”
“เปรียบเทียบกับตัวเอง พร้อมให้เหตุผล”
ขั้นสรุป: ขอบคุณกันและกัน
- แก้วใส่น้ำ
- กระดาษ
- ปากกา
พุธ
กำลังใจจากเพื่อน
สติ
ความเคารพต่อกันและกัน
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษให้นักเรียนวาดรูปที่สื่อถึงตัวเองไว้ตรงกลาง
-          เวียนกระดาษไปด้านซ้าย ให้เพื่อนเขียนให้กำลังใจกัน (จนครบทุกคน)
ขั้นสรุป: ขอบคุณทุกกำลังใจ
- กระดาษ
- ปากกา
พฤหัสบดี
วงกลมความสัมพันธ์
สติ
- การคิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          มีสติ รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูแจกกระดาษที่มีวงกลมเป็นพื้นฐาน
-          นักเรียนวาดรูปที่มีฐานเป็นวงกลมและให้มีความสัมพันธ์กันทั้ง 4 รูป
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการคุยกัน
ขั้นสรุป: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- กระดาษ
ปากกา สี
ศุกร์
เกี่ยวข้องกัน
- สติ
- การคิดเชื่อมโยง
ขั้นนำ:
-          Brain Gym
-          อยู่กับตัวเอง รับรู้ลมหายใจ
ขั้นกิจกรรม:
-          ครูมีสิ่งของต่างๆ เช่น ดินสอ กระเป๋า
-          ครูใช้คำถามกระตุ้น “วิเคราะห์ว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไร และเกี่ยวข้องกับนักเรียนอย่างไร”
-          นักเรียนถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการคุยกัน
ขั้นสรุป: ขอบคุณทุกสรรพสิ่ง
- สิ่งของ เช่น ดินสอ กระเป๋า
- กระดาษ


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น